Baobab poskytuje lidem s vážným duševním onemocněním poradenství, tréninkové bydlení, podporu při studiu, nácvik sociálních a praktických dovedností, sportovní, společenské, tvůrčí a vzdělávací aktivity.
Baobab nabízí podporu na cestě k samostatnosti, nezávislosti, schopnosti vést plnohodnotný spokojený život a překonávání překážek způsobovaných nemocí.