Místo: prostory Baobabu, Pujmanové 1219/8, Praha 4

Čas: pondělky od 15 do 17 hodin

PODPORA ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI SE ZAMĚŘENÍM NA PAMĚŤ A POZORNOST ČI PODLE POTŘEB SKUPINY

Zájemci se mohou hlásit se na student@baobab-zs.cz nebo 739 310 357.