AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba sociální rehabilitace Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností je poskytována lidem, kteří dovršili věk 18 let a kteří vlivem duševní nemoci mají potíže se zvládáním běžných životních situací. Podmínkou vstupu do služby je stabilizovaný psychický stav.

Služba si klade za cíl člověka aktivizovat, nastavit mu režim, nastartovat vůli, probudit a podpořit iniciativu a zodpovědnost, umožnit mu nahlížet a řešit sociální interakce s druhými lidmi a pomoci mu v seberealizaci.

Služba je poskytována ambulantně formou skupinových a individuálních setkání.

Skupinová forma je realizována skrze dvouúrovňový systém skupin a doplněna individuálními konzultacemi, které probíhají v závislosti na úrovni navštěvované skupiny.

Skupinová setkání se konají každý týden na adrese:
Pujmanové 1219/8, Praha 4 v časech:

ÚTERÝ:

Aktivizační a rehabilitační skupina 14 – 16 hod.

ČTVRTEK:
Aktivizační a rehabilitační skupina 10 – 12 hod.


AKTIVIZAČNÍ SKUPINY

Mají za cíl člověka takzvaně ,,nastartovat.”

Skupiny by člověku měly pomoci s…
• Nastavením režimu = pravidelně vstanu a jdu na skupinu, vydržím na programu až do konce skupiny, chodím včas, dopředu se omlouvám pokud nemohu dorazit, učím se dodržovat nastavená pravidla a hranice atd.
• Navázáním sociálních kontaktů = učím se oslovovat lidi, jsem schopen společenské komunikace (o počasí :), učím se dávat zpětnou vazbu druhým lidem a sám ji přijímat atd.
Vymezení náročnosti rehabilitace v této skupině:
• Aktivizační skupiny budete navštěvovat minimálně 1 měsíc, maximálně 12 měsíců.
• Po vyhodnocení tohoto období můžete službu ukončit nebo přestoupit do vyšší fáze – do rehabilitačních skupin.
• Budete na skupinu docházet povinně 2x týdně – pokud nebudete moci dorazit, je třeba se omluvit.
• 1x 14 dní se budete scházet se svým klíčovým pracovníkem na individuální plánování.
Činnosti na skupině: malování, společné rukodělné techniky, společné vaření, procházky, sledování filmů, psychosociální hry, besedy na téma- komunikace, hledání práce/bydlení, plánování režimu týdne, zvládání stresu apod.

 

V případě zájmu o službu kontaktujte, prosím, koordinátorku služby, která si s Vámi dohodne termín schůzky. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace důležité pro případný nástup do služby. Když zjistíte, že pro Vás služba není vhodná, koordinátorka služby Vám poskytne poradenství a doporučí Vám případně jiný typ služby/aktivity.

Pro více informací a domluvu termínu schůzky volejte na tel. číslo: 603 259 000,
nebo pište na email: atelier@osbaobab.cz

REHABILITAČNÍ SKUPINY 

Skupinové setkání má svou pravidelnou strukturu, která napomáhá rozvoji aktivity i sociálních dovedností. Rehabilitační skupiny mají za cíl člověka posílit v dodržování pravidelného režimu, pomoci mu zdokonalovat se v sociálních dovednostech, probudit a podpořit iniciativu a zodpovědnost.
Tento stupeň rehabilitace dává možnost seberealizace, lze si v ní trénovat jak zvládat stres a stresové situace, trénovat udržení pozornosti, pohotové reakce, paměť, řeč. Lze se v ní učit nahlížet a řešit konflikty.

Skupiny by člověku měly pomoci s…
• Prohlubováním schopnosti dodržovat režim = nevynechávám skupiny – chodím pravidelně, ke stávajícímu režimu si postupně přidávám další aktivity, hledám náplň času i mimo sociální služby
• Prohlubováním dovednosti komunikovat s druhými lidmi = učím se prezentovat sám sebe, učím naslouchat druhým a reagovat na ně
• Hledáním vnitřní motivace = jsem iniciativní při aktivitách, přebírám zodpovědnost za zadané úkoly, přináším nové nápady
• Zvyšováním frustrační tolerance = učím se zvládat konfliktní situace, pracuji s mechanismy na zvládání vnitřního napětí a stresu
Vymezení náročnosti rehabilitace v této skupině:
• Trvá dle uvážení Vás a Vašeho klíčového pracovníka (standardně 6 měsíců), je možné po dohodě s klíčovým pracovníkem prodloužit na 9 měsíců
• Navštěvujete rehabilitační skupinu (skupina s vyšší náročností) povinně 2x týdně a 1x týdně docházíte do Klubu Ateliér (nebo jinou aktivitu)
• Minimálně 1x měsíčně se scházíte nad IP s klíčovým pracovníkem
• V této fázi si hledáte a začíná navštěvovat volnočasové aktivity v Baobabu, ale i mimo něj ve Vašem přirozeném prostředí.
Činnosti na skupině: společné rukodělné techniky, společné vaření, procházky, psychosociální hry, besedy na téma- komunikace, hledání práce/bydlení, plánování režimu týdne, zvládání stresu apod.
S ČÍM K NÁM NEJČASTĚJI CHODÍ ZÁJEMCI
FOTOGRAFIE Z ATELIÉRU
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby