SKUPINOVÉ PROGRAMY

CESTA K SEBEROZVOJI

Skupina pro mladé

Poznejte své vrstevníky i sami sebe. Skupina je od 16let.

Trénink kognitivních funkcí

Procvičte si své myšlení hravými aktivitami.

Skupina zotavení

Poznejte lidi v bezpečném prostředí, se kterými můžete sdílet své radosti i starosti.

MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner