SKUPINOVÉ PROGRAMY

CESTA K SEBEROZVOJI

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

NOVĚ V BAOBABU!


Co je to FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování

 • Metoda vytvořená panem Reuvenem Feuersteinem
 • Hlavním mottem metody je: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.“
 • Základním instrumentem, kterým se začíná se jmenuje „Uspořádaní bodu“
 • Rozvíjení kognitivních (poznávacích) funkcí člověka
 • Zaměřuje se na vytváření vlastních strategií, na práci s chybou a s našimi emocemi
 • Zlepšuje pozornost a pracuje s naší impulzivitou
 • Podporuje vnitřní motivaci a vnímání toho, jak my sami fungujeme v každodenním životě

Pro koho jsou lekce v Baobabu určeny?

 • Lidem, kteří se dorozumí česky anebo slovensky
 • Lidem, kteří mají chuť se o sebe dozvědět něco víc, chtějí se rozvíjet a posouvat dál

Jak metoda probíhá:

 • Setkávání jednou za týden na 1,5h
 • Práce nad jednoduchými úkoly v instrumentech (pracovních sešitech) za pomoci tužky a gumy
 • Diskuze a sdílení témat, které na dané stránce vzniknou z vaší vlastní zkušenosti
 • Skupinka je uzavřená – jakmile lekce začnou, nepřijímáme nové členy

Kontakt na lektorku: 

Veronika Borzová 603 401 701
veronika.borzova@baobab-zs.cz

SEBEPÉČE

PŘIPRAVUJEME


SKUPINA AKTIVIZACE


S čím Vám můžeme pomoci?

 • Vnést do Vašeho života režim a pravidelnost
 • Zapojit se do smysluplných aktivit (cvičení, vycházky, besedy)
 • Naučit se něco nového
 • Rozvíjet Vaše znalosti a dovednosti
 • Poznat nové lidi v bezpečném prostředí
 • Mít místo, kam se můžete vracet
 • Sdílet každodenní radosti i starosti

Jak skupina probíhá? 

 • Aktuálně 1x týdně v úterý 14-16h v Ateliéru Baobab Praha
 • Skupina je vedena sociální pracovnicí

Kontakt na lektorku:

Mgr. Eliška Hronešová, 603 259 000
atelier@baobab-zs.cz

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00
Telefon: 739 310 350
Email: baobab@baobab-zs.cz
Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME: Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb | Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní