CASE MANAGEMENT

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU KLADNO

Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní osobu, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.
Služba je poskytována zdarma.

Služba Case management je určena lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.

Služba není poskytována lidem s mentálním postižením a lidem s aktuální závislostí na alkoholu a psychotropních látkách.

Služba Case management probíhá formou individuálních konzultací 1x za 14 dní po dobu 60 minut.

Konkrétní čas pro individuální konzultaci si klient volí dle svých možností a potřeb s ohledem na kapacitu pracovníka. V případě potřeby je možné uskutečnit schůzku v terénu.

Case management nabízí klientům podporu v těchto oblastech:

ZÍSKÁVÁNÍ A POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ K VĚTŠÍ MÍŘE SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S PROJEVY NEMOCI, ZVYŠOVÁNÍ NÁHLEDU NA ONEMOCNĚNÍ A PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ

ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE SOCIÁLNÍ SITUACÍ UŽIVATELE (FINANCE, BYDLENÍ, VZTAHY ATD.)

PROSAZOVÁNÍ A OBHAJOVÁNÍ SVÝCH PRÁV A ZÁJMŮ

REALIZACE OSOBNÍCH PŘÁNÍ A ŽIVOTNÍCH CÍLŮ