CASE MANAGEMENT

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU KLADNO

Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní osobu, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.
Služba je poskytována zdarma.

Služba Case management je určena lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.

 

Case management nabízí klientům podporu v těchto oblastech:

ZÍSKÁVÁNÍ A POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ K VĚTŠÍ MÍŘE SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S PROJEVY NEMOCI, ZVYŠOVÁNÍ NÁHLEDU NA ONEMOCNĚNÍ A PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ

ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE SOCIÁLNÍ SITUACÍ UŽIVATELE (FINANCE, BYDLENÍ, VZTAHY ATD.)

PROSAZOVÁNÍ A OBHAJOVÁNÍ SVÝCH PRÁV A ZÁJMŮ

REALIZACE OSOBNÍCH PŘÁNÍ A ŽIVOTNÍCH CÍLŮ


Tato služba je finančně podpořena z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.