CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY CENTRUM
 • Diagnostikované duševní onemocnění psychotického okruhu (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem  – formulář ke stažení je níže).
 • Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem).
 • Věk 18-64 let.
 • Motivace k aktivitám v přirozeném prostředí.
 • Schopnost komunikace v českém nebo slovenském jazyce.
 • Zájem rozvíjet a obnovit své dovednosti a schopnosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti.
 • Potřeba podpory při řešení obtížné sociální situace.
TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ – SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
 • Věk 18 – 64 let.
 • Diagnostikované duševní onemocnění z okruhu psychóz či afektivních poruch (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem  – formulář ke stažení je níže).
 • Stabilizovaný zdravotní stav (potvrzeno ošetřujícím psychiatrem na stejném formuláři).
 • Potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře (formulář je ke stažení níže).
 • Soběstačnost v péči o sebe v základních úkonech (schopnost se samostatně najíst, obléci, umýt se).
 • Potřeba podpory při praktickém nácviku péče o domácnost.

Rádi bychom zde připomenuli, že služba není řešením tíživé bytové situace.

Vzhledem k bariérovosti budov nejsme schopni službu poskytnout lidem s těžkým tělesným postižením.

VSTUP

1. Zájemce kontaktuje pracovníka Společného pořadníku pro chráněné bydlení Praha na e-mail: chranenebydlenipraha@gmail.com nebo na telefonu 733 130 473 (pondělí – pátek, 9:00 – 16:00)  a domluví si Informační schůzku, na které mu pracovník vysvětlí podmínky pro přijetí do pořadníku a další postup při hledání chráněného bydlení.

2. Pokud je to, co zájemce hledá a potřebuje v souladu s možnostmi služby, vyplní společně s pracovníkem formality a je zařazen do Společného pořadníku. Jakmile se uvolní místo v bydlení, je zájemce kontaktován.

V rámci jednání o vstupu do Společného pořadníku chráněného bydlení Praha přinese zájemce potvrzení od psychiatra, který obdrží na první informační schůzce.

 

VSTUP DO SLUŽBY A JEJÍ PRŮBĚH

3. V případě, že  zájem má, sejdeme se  a je zahájeno Jednání se zájemcem, kdy se domlouvá možný nástup do služby a probíhá příprava k uzavření smlouvy.

4. Po podpisu smlouvy o poskytování sociální služby je každému našemu klientovi přidělen klíčový pracovník, se kterým se po celou dobu využívání služby schází na individuálních schůzkách s intenzitou minimálně jednou za měsíc (pobytový program jednou za týden). Na schůzkách spolu pracovník a klient vytvářejí a vyhodnocují individuální plány – jedná se o takový způsob spolupráce, který vyhovuje klientovým požadavkům a možnostem a napomáhá posilování všech dovedností a schopností, které mu mohou pomoci žít samostatně, snížit dopady duševní nemoci na jeho život a využívat běžně dostupných zdrojů v jeho okolí.

V případě zájmu o méně intenzivní ambulantní formu podpory (klient se ozve pouze v případě své potřeby) stačí uzavřít ústní smlouvu.

Na realizaci plánů se podílí celý tým služby.

AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY

Ambulantní a terénní forma podpory je určena pro klienty, kteří mají sami zajištěné bydlení nebo odchází z lůžkového zdravotnického zařízení či pobytové sociální služby.
U každého klienta je volena taková forma podpory, která se aktuálně vzhledem k jeho sociální situaci, zdravotnímu stavu a cíli spolupráce jeví jako nejvhodnější a nejefektivnější. Obě formy podpory jsou vzájemně kombinovatelné a individuálně se proměňují dle potřeb klienta.

 

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY 

Klient dochází do prostorů služby na individuální schůzky s pracovníkem Centra.
Obsah individuálních schůzek je daný potřebami klienta. Termíny setkání se stanovují na základě možností klienta a pracovníka.
Klient se s pracovníkem služby schází dle potřeby.

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY 

Individuální spolupráce s klientem se odehrává v jeho přirozeném prostředí, mimo prostory služby, tzn. pracovník služby dochází za klientem.
Terénní forma podpory je nejčastěji volena v situaci, kdy je prospěšnější v rámci naplnění cíle spolupráce být s klientem v jeho přirozeném prostředí. Tato forma podpory je využívána také při akutním zhoršeném zdravotním stavu.
Klient se s pracovníkem služby schází dle potřeby.

POBYTOVÁ FORMA SLUŽBY

Pobytová forma je určena klientům, kteří pro získání a rozvoj dovedností potřebných k samostatnosti potřebují bezpečné zázemí a intenzivnější podporu, která se výrazně zaměřuje na praktický nácvik a získávání zkušeností s konkrétními činnostmi v domácnosti a s péči o vlastní osobu.

 

UBYTOVÁNÍ 

Součástí této formy je poskytnutí ubytování, které slouží jako tréninkové místo umožňující klientovi maximální kontakt s realitou a trénink dovedností potřebných k samostatnému životu (péče o sebe, o domácnost, zajištění domácnosti atd.). Klienti jsou při odchodu podporováni při hledání následného vhodného bydlení (služba následné ubytování nezajišťuje).
Jednotlivé byty jsou v Praze 4 (garsoniéry, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje) a jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči. Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro přípravu stravy. Klient hradí náklady spojené s ubytováním.

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ 

Nácvik se týká především péče o domácnost, vaření, hospodaření s financemi, komunikace s okolím a péčí o sebe a své zdraví. Nácvik je realizován prostřednictvím každodenní zkušenosti se samostatným životem v bytě, individuálně dle potřeb každého klienta ve spolupráci s pracovníkem a na skupinových aktivitách Centra (skupina Sám doma- aneb Klub praktických dovedností).

PORADENSTVÍ 

Poradenství je zaměřeno zejména na podporu při řešení problematické či tíživé situace, poskytnutí potřebných informací a kontaktů a doprovod na úřední jednání.

ZAPOJOVÁNÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Zahrnuje podporu při hledání zaměstnání, nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, práci na strukturování a plánování týdne a budování spolupráce s okolím klienta.