TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ

Tréninkové bydlení je určeno lidem s duševním onemocněním, kteří pro získání a rozvoj dovedností a samostatnosti potřebují bezpečné zázemí a intenzivnější podporu. Podpora se zaměřuje na praktický nácvik konkrétních činností a s péčí o vlastní osobu.

Služba pomáhá při řešení sociálních situací, které lidem s duševním onemocněním brání žít spokojeně. Klienty podporujeme se zapojením se do každodenních aktivit, běžných vztahů a v orientaci a řešení konkrétních situací.

Konkrétní forma poskytování služby je stanovována na základě individuálních potřeb ze strany člověka s duševním onemocněním. Služba je poskytována zdarma, u pobytové formy klienti přispívají na výdaje spojené s bydlením v tréninkových bytech.

Hlavním cílem služby je pomoci člověku s duševní nemocí dosáhnout maximální míry samostatnosti a nezávislosti a vést spokojený život v přirozeném prostředí.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI
 • Se zvládáním péče o domácnost (vaření, praní, úklid)
 • S nácvikem pravidelného režimu v běžném životě 
 • S podporou směrem k samostatnosti 
 • Naučit se finančně plánovat, vycházet s rozpočtem
 • Se zapojením do pracovních, vzdělávacích a volnočasových aktivit
 • Se sociálním poradenstvím (např. ID, dávky)
 • S doprovody na úřady, k lékaři apod.
 • S nalezením vhodných, podpůrných služeb
 • Se sdílením každodenních radostí i starostí

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO TRÉNINKOVÉHO BYDLENÍ
 • Diagnostikované duševní onemocnění z okruhu psychóz či afektivních poruch
 • Stabilizovaný zdravotní stav
 • Soběstačnost v péči o sebe v základních úkonech
 • Věk 18-64 let
 • Potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře
 • Motivace k aktivitám v přirozeném prostředí
 • Zájem rozvíjet a obnovit své dovednosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti
 • Potřeba podpory při řešení obtížné sociální situace
UBYTOVÁNÍ 

Jednotlivé byty jsou na Praze 4 na adrese Viktorinova a Adamovská a na Praze 14 na adrese Bryksova. Jedná se o samostatné garsoniéry, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Byty jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči (postel, skříň, sporák, rychlovarná konvice apod.). Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro přípravu stravy. Na bytech není Wi-Fi ani televize (je možné zařídit, klient si hradí sám).

Klient hradí náklady spojené s ubytováním – 3630 až 7260 Kč podle typu pokoje/bytu. Sociální práce s klientem je zdarma.


PŘIJETÍ DO TRÉNINKOVÉHO BYDLENÍ 

1. Zájemce kontaktuje příjmového pracovníka programu tréninkového bydlení, domluví si informační schůzku, kde se dozví podmínky a postup k zařazení do pořadníku. (tel.: 604 562 575)

2. Na Informační schůzce vyplní zájemce s pracovníkem potřebné dokumenty, následně je zájemce zařazen do Společného pořadníku. Dostává také potvrzení pro ošetřujícího psychiatra, aby bylo patrné, zda zájemce spadá do cílové skupiny.

3. Jakmile se uvolní místo v tréninkovém bydlení, je zájemce kontaktován. 

4. V případě, že zájem o bydlení klient má, je sjednána schůzka, pokračuje jednání se zájemcem, kdy se domlouvá možný nástup do služby a probíhá příprava k uzavření smlouvy.

5. Po podpisu smlouvy o poskytování sociální služby a nastěhování do tréninkového bytu je každému klientovi přidělen klíčový pracovník dle kapacit služby. S klíčovým pracovníkem probíhají pravidelné schůzky týkající se cílů spolupráce (do spolupráce může být zapojeno více členů týmu Baobab Praha).  


SCHŮZKY

 • Schůzky jsou povinnou součástí spolupráce
 • Klient dochází do kanceláře Baobabu nebo pracovník do tréninkového bytu
 • Schůzky jsou možné i v terénu (úřad, škola, obchod…)
 • Obsah individuálních schůzek je daný potřebami klienta
 • Termíny setkání se stanovují na základě potřeby klienta a časových možností pracovníka
 • Při zhoršeném zdravotním stavu klienta je podpora intenzivnější

FOTOGRAFIE Z TRÉNINKOVÝCH BYTŮ

Fotografie nového bytu v Bryksově ulici

Podporují nás

ESF CR MČ Praha 8 Akční tisk Nadační fond Albert

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner