CÍLE SLUŽEB


Sociálně rehabilitační služba se snaží o poskytnutí takové podpory, která vede k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti klienta a pomoci mu tak k naplnění jeho osobního cíle. 
Podpora je tedy zaměřena na rozvoj, posílení či nácvik klientových schopností, dovedností a funkcí, a to zejména v těchto oblastech:


MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner