DOMOV BAO

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V rámci programu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ provozujeme nízkokapacitní pobytovou službu Domov BAO pro klienty, kteří vyžadují vyšší míru podpory.

Domov BAO je určen lidem s diagnostikovaným závažným duševním onemocněním, kteří potřebují vysokou míru individuální podpory během celého dne. Respektuje hodnotu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Posláním Domova BAO je poskytovat celoroční bydlení v přirozeném prostředí dospělým lidem se závažným duševním onemocněním. Naším cílem je motivace klientů k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost a pomáhají mu vytvářet a udržovat vztahy s okolím. Smyslem služby je umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspokojenější život, aby se klienti mohl v co nejvyšší míře sám rozhodovat. Podpora klientům je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu.

NAŠE SLUŽBY

Sociální služby v Domově BAO jsou poskytované dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Rozsah poskytovaných sociálních služeb:

 • poskytování ubytování,
 • poskytnutí celodenní stravy odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti a při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • aktivizační, vzdělávací a socioterapeutické činnosti, které pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovody k lékaři, na úřady, včetně doprovodů využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů),
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

UBYTOVÁNÍ

Byty jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči (postel, skříň, sporák, rychlovarná konvice apod.). Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro přípravu stravy.

Kapacita Domova BAO je 6 míst. Domov BAO sídlí na adrese Panská 894/4, Praha 1.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO DOMOVA BAO:

 • diagnostikované závažné duševní onemocnění (především psychotického charakteru),
 • stabilizovaný zdravotní stav,
 • věk od 18 let,
 • potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře,
 • motivace k aktivitám v přirozeném prostředí,
 • zájem obnovit, udržet a rozvíjet dovednosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti.

KONTAKT

Domov BAO, Panská 894/4, 110 00 Praha 1.

domovbao@baobab-zs.cz

Jana Dvořáková, telefon: 604 559 948, e-mail: jana.dvorakova@baobab-zs.cz

 

 


MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner