DOMOV BAO

Projekt podporuje lidi s duševním onemocněním, kteří jsou dlouhodobě v institucionalizované péči, mimopražských pobytových službách, nebo naopak nejsou zasíťováni z důvodu nedostatku služeb na území hl. m. Prahy.

V rámci programu Transformace systému péče o Pražany podporuje náš projekt nízkokapacitní pobytovou službu pro klienty, kteří vyžadují vyšší míru podpory. Zaměřuje se na individuální přístup ke klientovi a na naplňování jeho potřeb. Cílem projektu je co největší míra samostatnosti dle klientových možností a dovedností.


MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner