DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – DOMOV BAO

Domov Bao je pobytová služba s vysokou mírou individualizovaného přístupu. Je určena dospělým lidem od 18 let věku se závažným chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Služba je přednostně poskytována zájemcům s trvalým pobytem v Praze.
Respektuje hodnotu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
Posláním Domova Bao je poskytovat celoroční bydlení v přirozeném prostředí dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním. Naším cílem je motivace a podpora klientů k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost, pomáhají vytvářet a udržovat vztahy s okolím.
Smyslem služby je vytvořit bezpečný prostor ve kterém by se klient mohl v co nejvyšší míře sám rozhodovat. Podpora klientům je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok.


NAŠE SLUŽBY
Sociální služby v Domově Bao jsou poskytované dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Rozsah poskytovaných sociálních služeb:

  • poskytování ubytování,
  • poskytnutí celodenní stravy odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti a při získávání návyků
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • aktivizační, vzdělávací a socioterapeutické činnosti, které pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovody k lékaři, na úřady, včetně doprovodů využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů),
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

UBYTOVÁNÍ
Byty jsou součástí běžné zástavby. Jsou vybaveny standardním nábytkem a domácími spotřebiči (postel, skříň, psací stůl, křeslo, sporák, rychlovarná konvice apod. viz soupis vybavení). Klient má k dispozici sociální zařízení a plně vybavenou kuchyň pro nácvik přípravy stravy.
Kapacita Domova Bao je 6 míst a aktuálně jsou všechna místa obsazena.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO Domova Bao:

  • onemocnění z psychotického okruhu,
  • stabilizovaný zdravotní stav,
  • věk od 18 let,
  • potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře,
  • motivace k aktivitám v přirozeném prostředí,
  • zájem obnovit, udržet arozvíjet dovednosti v oblasti samostatnosti a soběstačnosti.

MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner