REKONDIČNÍ POBYTY

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Několikrát do roka nabízíme lidem se zkušeností s duševním onemocněním vícedenní pobyty, které jsou koncipovány jako výjezdy mimo Prahu s různými typy programů. Programy jednotlivých pobytů jsou odlišně náročné co do fyzické aktivity i psychické zátěže.

Hlavním cílem pobytů je přispět k rehabilitaci handicapů, které provázejí duševní onemocnění – jde zejména o zhoršení či ztrátu sociálních dovedností, postižení kognitivních a psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice, nadváhu, tendence k sociální izolaci, obavy ze sociálních kontaktů a z jakékoliv činnosti provozované ve skupině.

Podrobnosti o konkrétním pobytu (místo, čas, vybavení) jsou dostupné jak v Aktualitách Baobabu na webových stránkách tak i v tištěné formě na chodbě před Ateliérem Baobabu.

Pobytu se může zúčastnit každý člověk se zkušeností s duševním onemocněním nad 18 let, který má zájem strávit několik dní mimo Prahu a při tom si posílit, protáhnout své tělo i ducha. Podmínkou pro účast je doručení potvrzení od ošetřujícího psychiatra (k vyzvednutí v kanceláři Baobabu či na nástěnce na chodbě) a uplynutí minimálně tří měsíců od poslední hospitalizace. Účastník pobytu hradí částku, která je u každého pobytu konkrétně stanovována, cca 1 měsíc před odjezdem na pobyt.

Zájemce o pobyt se musí přihlásit v Baobabu (telefonem, mailem, osobně). Pracovník si od něj vezme kontaktní údaje a pozve jej na osobní informační schůzku.

Pobyty nabízí klientům:

STRÁVENÍ NĚKOLIKA DNÍ MIMO PRAHU VE SPOLEČNOSTI DALŠÍCH LIDÍ

AKTIVIZACI A ZVYŠOVÁNÍ FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ

SPOLEČENSKÝ KONTAKT A SEZNÁMENÍ SE S NOVÝMI LIDMI

ZVYŠOVÁNÍ SCHOPNOSTI
SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA A SOBĚSTAČNOSTI

KOORDINÁTORKA POBYTŮ


Mgr. Petra Bartovská | Email: vedouci.praha@baobab-zs.cz

Pobyty v roce 2015
Fotografie z pobytů