RUKODĚLNÁ DÍLNA MALÝ PRINC

REGISTROVANÁ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU KLADNO

Služba nabízí lidem s duševním onemocněním příležitost a podporu při získávání, obnovení, udržení a rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu.

Služba je poskytována zdarma.

HLAVNÍM CÍLEM SLUŽBY JE, ABY BYL ČLOVĚK S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM CO NEJSAMOSTATNĚJŠÍ A PLNOHODNOTNĚ SE PODÍLEL NA ŽIVOTĚ VE SPOLEČNOSTI.

Služba je určena lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.

 

Služba sociálně terapeutická dílna nabízí možnost nácviku pracovních dovedností v dílně 5×3 hod. týdně (dle kapacity služby) a individuální konzultace s pracovním terapeutem.

Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb klienta, sestavení individuálního plánu podpory a protikrizového plánu pro dobré zvládnutí příp. zhoršení zdravotního stavu. Náplní individuálních konzultací je též reflexe dění v dílně, praktické nácviky či sociální poradenství.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Formulář od lékaře


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.