SLUŽBY PRAHA

Centrum sociálně rehabilitačních služeb

Centrum sociálně rehabilitačních služeb

Student, Baobab

Student, Baobab

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností

Pohybové a aktivizační kurzy

Pohybové a aktivizační kurzy

Rekondiční pobyty Baobab

Rekondiční pobyty Baobab

Zdravý životní styl, Baobab

Zdravý životní styl, Baobab

Skupiny s peer průvodci

Skupiny s peer průvodci

Svépomocné skupiny, Baobab

Svépomocné skupiny, Baobab

Vzdělávací kurzy, Baobab

Vzdělávací kurzy, Baobab