CASE MANAGEMENT

Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní osobu, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit. Case management je určen lidem od 18-65 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.


 • Individuální podpora
 • Pomoc při hájení práv a zájmů
 • Práce s rodinou a blízkými
 • Psychoterapeutické a psychologické služby
 • Pomoc při řešení obtížných životních situacích
 • Předcházení zhoršenému zdravotního stavu
 • Zvládání krizových situací
 • Intenzivní podpora v době zhoršení zdravotního stavu v domácím prostředí
 • Podporu při hledání a udržení zaměstnání
 • Zapojení do běžné komunity
 • Pomoc při řešení problémů spojených s bydlením
 • Sociální poradenství, doprovody
 • Zprostředkování jiných služeb

MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner