SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA MALÝ PRINC


Služba nabízí zdarma lidem s duševním onemocněním příležitost a podporu při získávání, obnovení, udržení a rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu. Hlavním cílem služby je, aby byl člověk s duševním onemocněním co nejsamostatnější a vedl plnohodnotný život v komunitě.

Je určena lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.

Dílna Malý princ nabízí možnost nácviku pracovních dovedností v dílně 5×3 hod. týdně (dle kapacity služby) a individuální konzultace s pracovním terapeutem. Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb klienta, sestavení individuálního plánu podpory a protikrizového plánu pro dobré zvládnutí zhoršeného zdravotního stavu. Náplní individuálních konzultací je též reflexe dění v dílně, praktické nácviky či sociální poradenství.

Nabízíme prostor pro vzájemné potkávání, trávení volného času, inspiraci a zotavení přímo v našem centru.

Přijít můžete každý všední den mezi 8 a 12 hodinou.


Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00
Telefon: 739 310 350
Email: baobab@baobab-zs.cz
Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME: Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb | Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní