SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA MALÝ PRINC


  • Hlavním cílem služby je, aby byl člověk s duševním onemocněním co nejsamostatnější a vedl plnohodnotný život v komunitě.
  • Sociálně terapeutická dílna Malý princ určena lidem od 19 do 64 let s duševním onemocněním, kteří chtějí aktivně měnit svou současnou životní situaci
  • Naše podpora je směřována k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života. Zaměřujeme se na podporu v komunikaci, řešení běžných životních situací, na pracovní a aktivizační činnosti, péči o svou osobu a samostatnost, na podporu a pomoc při hledání pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času.  Pracovní návyky a dovednosti jsou rozvíjeny zejména formou drobných ručních prací,  výtvarnými technikami,  nácvikem technik na podporu duševního zdraví a kulturně společenskými akcemi.
  • Dílna Malý princ nabízí možnost skupinových nácviků pracovních a dalších potřebných dovedností v dílně, od 1.10. 2021 v pondělí, úterý, středu a pátek od 8:30 do 13 hodin

  • Program na kalendářní měsíc najdete v sekci Aktuality Kladno
  • Součástí služby jsou také individuální konzultace s  pracovníkem. Standardně probíhají od 8 do 16 hodin (od pondělí do pátku), ale lze podle potřeby klienta a možností služby domluvit i jiný čas
  • Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb klienta, sestavení individuálního plánu podpory a protikrizového plánu pro dobré zvládnutí zhoršeného zdravotního stavu. Náplní konzultací je též reflexe dění v dílně, praktické nácviky či sociální poradenství
  • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, ale současně podporujeme týmovou spolupráci a komunikaci
  • Nabízíme prostor pro vzájemné potkávání, trávení volného času, inspiraci a zotavení

 


MČ Praha 8

Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 | Email: baobab@baobab-zs.cz | Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME:
Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb |
Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner