SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA MALÝ PRINC


Hlavním cílem služby je, aby byl člověk s duševním onemocněním co nejsamostatnější a vedl plnohodnotný život v komunitě.

Je určena lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci.

Naše podpora je směřována k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života. Zaměřujeme se na podporu v komunikaci, řešení běžných životních situací, na pracovní a aktivizační činnosti, péči o svou osobu a samostatnost, na podporu a pomoc při hledání pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času.  Pracovní návyky a dovednosti jsou rozvíjeny zejména formou drobných ručních prací,  výtvarnými technikami,  nácvikem technik na podporu duševního zdraví a klulturně společenskými akcemi.

Dílna Malý princ nabízí možnost nácviku pracovních a dalších potřebných dovedností v dílně 3x týdně (dle kapacity služby) a individuální konzultace s  pracovníkem. Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb klienta, sestavení individuálního plánu podpory a protikrizového plánu pro dobré zvládnutí zhoršeného zdravotního stavu. Náplní individuálních konzultací je též reflexe dění v dílně, praktické nácviky či sociální poradenství.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, ale současně podporujeme týmovou spolupráci a komunikaci.

Nabízíme prostor pro vzájemné potkávání, trávení volného času, inspiraci a zotavení.

 


Baobab z. s.
Pujmanové 1219/8
Praha 4, 140 00
Email: baobab@baobab-zs.cz
Číslo účtu: 2601383325/2010

SPOLUPRACUJEME: Fokus z.ú. | Bona, o.p.s. | Eset - help | Vida z.s. | Green Doors z.ú. | Kolumbus z.s. | Asociace komunitních služeb | Platforma pro transformaci | Jednota pro deinstitucionalizaci | Praha duševní