STÁŽE A EXKURZE

Na exkurzi či stáž může do Baobabu každý, kdo se chce dozvědět více o našich službách a má zájem podívat se na naši činnost zblízka.
Obsah a podobu každé exkurze a stáže domlouváme individuálně, aby měla pro obě strany co největší přínos.
V případě zájmu o stáž či exkurzi kontaktujte Mgr. Petru Bartovskou na email vedouci.praha@baobab-zs.cz.

EXKURZE

Exkurze je zaměřena na představení organizace a jednotlivých služeb. Standardně probíhá exkurze jednu až dvě hodiny v prostorách naší organizace. Návštěvě se věnuje určený pracovník Baobabu.

Exkurze pro studenty a pracovníky spřátelených organizací je zdarma.
Exkurze pro další zájemce stojí 350 Kč na den.

STÁŽE

Krátkodobé a dlouhodobé stáže jsou určeny pro ty, kteří chtějí poznat činnost Baobabu a jednotlivých služeb blíže. Forma a rozsah stáže je stanoven dle individuálního zájmu ze strany stážisty. Standardním obsahem dlouhodobé stáže je představení organizace a jejích činností. Dle osobní dohody je stanoveno další zapojení stážisty do konkrétní služby.

Dlouhodobá stáž je minimálně na 3 měsíce a je ji možno absolvovat pouze v rámci služby Aktivizace.