SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBAB KLADNO

Baobab podporuje také svépomocné skupiny. Aktivním či bývalým klientům poskytujeme k dispozici prostory naší organizace.

Na těchto skupinách nepotkáte sociálního pracovníka, ani jiný odborný personál.

Poskytujeme jen zázemí, zbytek je na vás!

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním se mohou potkávat a sdílet své zkušenosti během aktivit, které si sami naplánují a koordinují.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA – KERAMIKA

KDE?
Prostor keramické dílny Baobab z. s., Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno.

KDY?
Každý čtvrtek od 09:00 do 12:30 hod.

PROČ NAVŠTĚVOVAT?
• získáte kontakty a zkušenosti,
• strávíte efektivně a kreativně svůj volný čas,
• vyměníte si informace.

ZÁJEMCI?
Do skupiny se mohou přihlásit lidé s duševním onemocněním, kteří mají zkušenost s keramikou a jsou, nebo byli klienty Baobab z. s.

INFORMACE:
Mgr. Bohumila Petrová, DiS., tel: 604 391 208, e-mail: bohumila.petrova@baobab-zs.cz