VZDĚLÁVACÍ KURZY

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

JAZYKOVÉ KURZY

Jazykové kurzy jsou určeny pro všechny lidi starší 15 let se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se chtějí učit cizí jazyk.

V průběhu kurzu se věnujeme gramatice, rozšíření slovní zásoby a procvičování v konverzaci. Cílem kurzu je, aby se účastníci nebáli komunikovat a měli potřebné základy cizího jazyka.

Zájemce o kurz se telefonicky nebo emailem přihlásí do kurzu. Koordinátor vzdělávacích kurzů nebo lektor kurzu mu poskytne všechny potřebné informace.

Při zahájení kurzu Vás lektor požádá o podepsání Souhlasu se zpracováním osobních údajů (jménem, místem trvalého bydliště, rok narození), Čestného prohlášení a Pravidel vzdělávacích kurzů.

Kurz se skládá z 10 lekcí. Jedna lekce trvá 90 minut. Skupina kurzu čítá 4-10 účastníků.

Kurz je veden lektorem, který v průběhu jednotlivých lekcí přináší účastníkům všechny materiály, není třeba si pořizovat učebnice apod. Tempo výuky je přizpůsobováno možnostem účastníků. Během lekce je procvičována gramatika, slovní zásoba, součástí jsou taktéž poslechová cvičení či konverzace. Na konci kurzu obdrží účastník diplom se slovním hodnocením jeho dovedností.

ZNALOSTNÍ ÚROVNĚ

Začátečníci – od úplných začátků, účastník by na konci kurzu měl umět mluvit v jednoduchých oznamovacích větách v přítomném čase.

Falešní začátečníci – od jednoduchých oznamovacích vět v přítomném čase, účastník by na konci kurzu měl umět používat souvětí, budoucí a minulý čas.

Mírně pokročilí – opakování a rozvíjení dosavadních znalostí, účastník by měl mít na konci kurzu rozšířenou slovní zásobu, měl by umět použít souvětí, porozumět složitější mluvnici a porozumět čtenému textu.

POČÍTAČOVÉ KURZY

Kurz je kurz určen pro všechny lidi starší 15ti let se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit svou znalost práce s textem nebo s internetem.

Kurz práce s počítači je zaměřen na práci s textem a internetem. Kurz provádí znalostmi práce s počítačem, učí pracovat s texty, vyhledávat na internetu, komunikovat prostřednictvím mailu atd.

Zájemce o kurz se telefonicky nebo emailem přihlásí do kurzu. Koordinátor vzdělávacích kurzů nebo lektor kurzu mu poskytne všechny potřebné informace.

Při zahájení kurzu Vás lektor požádá o podepsání Souhlasu se zpracováním osobních údajů (jménem, místem trvalého bydliště, rok narození), Čestného prohlášení a Pravidel vzdělávacích kurzů.

Kurz se skládá z 10 lekcí. Jedna lekce trvá 50 minut. Skupina kurzu čítá 3-4 účastníky. Každý účastník kurzu má k dispozici počítač, na kterém během lekce pracuje.

Kurz je veden lektorem, který v průběhu jednotlivých lekcí přináší účastníkům všechny materiály, není třeba si pořizovat učebnice apod. Tempo výuky je přizpůsobováno možnostem účastníků, lektor se každému věnuje individuálně. Na konci kurzu obdrží účastník diplom se slovním hodnocením jeho dovedností.

ZNALOSTNÍ ÚROVNĚ

Začátečníci – od základů práce s počítačem, účastník by měl na konci kurzu umět napsat jednoduchý text, odeslat mail, vyhledat si informace na internetu.

Mírně pokročilí – prohlubování a zdokonalování práce s textem, účastník by měl na  konci kurzu umět zpracovat text se složitějšími úpravami, stahovat informace s internetu atd.

Pokročilí – prohlubování a zdokonalování práce s textem, účastník by měl na konci kurzu umět zpracovat text se složitějšími úpravami, stahovat informace s internetu, pracovat s tabulkami – excel, atd.

Fotografie z kurzů