ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA POSKYTOVANÁ V POBOČCE BAOBABU PRAHA

Služba se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním ve změně životního stylu.

Hlavním cílem je naučit lidí s duševním onemocněním vhodným stravovacím návykům, povzbudit je k fyzické aktivitě a převzetí odpovědnosti za své zdraví, čímž dochází k podpoře procesu úzdravy, stabilizaci  zdravotního stavu a snížení negativních dopadů duševní nemoci a medikace na život jedince.

Kurz je určen pro lidi nad 15 let, kteří se zotavují z psychického onemocnění a mají zájem změnit svůj životní styl, aktivně pečovat o své zdraví a snížit svou nadváhu.

Zdravý životní styl nabízí klientům podporu v těchto oblastech:

ZAŘAZENÍ NOVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZDRAVÝCH NÁVYKŮ DO ŽIVOTA (ZDRAVÁ STRAVA, POHYB A PÉČE O SEBE)

ZVÝŠENÍ FYZICKÉ ZDATNOSTI, DUŠEVNÍ KONDICE A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH NÁVYKŮ

KOORDINÁTORKA PROJEKTU


Mgr. Petra Bartovská | Email: vedouci.praha@baobab-zs.cz